POLITICA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem

ASOCIAȚIA PREȚUIEȘTE CALITATEA, având sediul în Bucuresti, sector 6, Bld. Constructorilor Nr. 20A, et. 5, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub 49/26.06.2018 având Codul Fiscal 39632231, este operator de date cu caracter personal. Politica prezentă are rolul de a informa persoanele vizate cu privire la condițiile în care sunt procesate datele cu caracter personal de catre Operator. Folosirea acestei platforme oferite de Asociație se poate face doar după luarea la cunoștință a acestor politici.

Termeni GDPR

În cadrul prezentei politici, termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos:

”Date cu caracter personal” – orice informație referitoare la o persoană care poate fi identificată direct sau indirect din aceste informații (de ex. nume, prenume, adresă de e-mail, cont bancar); 

”Prelucrare” – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

”Operator” – persoana juridică, cum este în situația de față Asociația, sau persoana fizică care, singură sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

„Consimțământ” al persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

f) „Încalcarea securității datelor cu caracter personal” – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

g) ”Regulament” – înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Date colectate în mod automat

Datele colectate automat sunt date colectate fără consimțământ prin intermediul tehnologiei cookie.

„Cookie-uri” – sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs. atunci când este accesat. Acest website-ul comunica prin intermediul cookie-urilor cu dispozitivul pe care este afisat (de exemplu: computer, telefon, tabletă, smart TV, etc.). „Dispozitivul” furnizeaza website-ului informații necesare afisarii corecte dar si altele precum:

 • Adresa IP
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al dispozitivului
 • Date de protocol HHTP/HTTPS
 • Durata vizitei/ activității dvs. pe website
 • Locația generală a dispozitivului (daca este activată geo-localizarea) de pe care vizitați website-ul
 • Este foarte important de știut că majoritatea dispozitivelor vă oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv

Aceste date sunt prelucrate de Operator pentru a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:

 • Afișarea corectă a conținutului
 • Îmbunătățirea website-ului Asociației
 • Configurarea dispozitivului la cerințele site-ului Asociației
 • Asigurarea securității website-ul și asigurarea protecției împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT
 • Identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului
 • Aceste date pot fi utilizate la profilare în scop de marketing.
 • Temeiul prelucrării este consimțământul.
 • Pentru mai multe detalii referitoare la “cookies” accesați https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Date cu caracter personal

Acest website nu colectează date cu caracter personal. Datele personale înseamnă orice date sau informații care ajută la identificarea dumneavoastră directă (exemplu: nume, prenume,) sau indirect (exemplu: datele colectate prin intermediul tehnologiei cookie). Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

Proceduri în fața autorităților

În cazul unor prevederi legale, vom furniza autorităților și instituțiilor competente datele pe care le deținem și care ne-au fost solcitate în mod legal.

Detalii de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră sau aveți orice alte sesizări/reclamații, vă rugăm să vă adresați în scris la e-mail pretuieste.calitatea@gmail.com

Vă mulțumim pentru vizită!